Adatkezelési szabályzat

Jelen dokumentum tájékoztatást kíván adni az Ön személyes adatainak kezeléséről, és az azzal kapcsolatos jogairól, az Európai Unió szabályának (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete: GDPR – General Data Protection Regulation), és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelően.
Jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató összefoglalja a http://bencsikdesign.hu honlap kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A honlap látogatója az adatok elküldésével kijelenti, hogy az általa küldött adatok a valóságnak megfelelnek.

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: Bencsik Andrea
Cím: 7100 Szekszárd, Tartsay ltp. 10.
Nyilvántartási szám: 51908999
Adóazonosító: 68551654-1-37
Telefon: +36-70/942-0877
Email: info@bencsikdesign.hu

2. A kezelt adatok és érintettek köre:
A http://bencsikdesign.hu honlap látogatása során, anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, a látogatott oldalakat, egyéb böngésző beállításokat.
Az Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal „cookie”-kat (sütiket) használ. A sütik olyan rövid, betűkből és számokból álló, veszélytelen kis adatfájlok, amelyeket az adott honlap első meglátogatásakor a webszerver küld meg a honlapot látogató böngészőjének, és amelyek a látogató böngészésre használt eszközén (számítógépén, telefonján, laptopján, tabletjén) adott érvényességi ideig tárolásra kerülnek, hogy egyszerűbbé tegye a honlap használatát. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az „Elfogadom” gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. Erről a honlapra érkező minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatást kap.
A http://bencsikdesign.hu honlapra látogató a kapcsolat oldalon található üzenetküldő használata során önkéntesen elfogadhatja az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót, és hozzájárulhat az üzenetének elküldéséhez szükséges, alábbi személyes adatainak kezeléséhez: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.
A felhasználó által önkéntesen megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért a http://bencsikdesign.hu honlap adatkezelője és adatfeldolgozója felelősséget nem vállal.

3. Az adatkezelés céljai:
Google Analytics látogatottsági statisztika alapján a felhasználói szokások elemzése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.
Személyes adatot harmadik személynek a http://bencsikdesign.hu honlap kezelője nem továbbít, személyes adatait csak a kapcsolat befejezéséig tárolja, hírlevél küldésére előzetes hozzájárulás nélkül nem használja.
Személyes adatainak tárolásában kivételt képeznek azon adatok, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

4. A tárhely szolgáltató adatai:
EvolutioNET Kft.
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

5. Szellemi tulajdon, szerzői jogok:
A http://bencsikdesign.hu honlap elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában Bencsik Andrea szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi. A belső és a külső tartalom másolása, újrakiadása, módosítása, terjesztése, bemutatása, egyéb módon történő felhasználása kizárólag az érintett szerző előzetes írásbeli engedélyével történhet.
A http://bencsikdesign.hu honlapon említett minden vállalat-, termék- vagy szolgáltatásnév csupán az azonosítást szolgálja, és a megfelelő tulajdonos védjegye.

6. A http://bencsikdesign.hu honlapon található, más honlapra mutató hivatkozások:
Előfordulhatnak külső linkek, hivatkozások más honlapokra, oldalakra. A http://bencsikdesign.hu honlap kezelője nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak jelen honlap saját oldalaira vonatkozik.

7. Az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató egyoldalú módosítása:
A http://bencsikdesign.hu honlap kezelője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa. Az új, módosított Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató akkor lép hatályba, amikor azt a http://bencsikdesign.hu honlapon közzéteszik.

8. Jogorvoslat, felügyeleti hatóság:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A jelzést követően 25 napon belül az adatkezelőnek teljesítenie kell a kérést, vagy írásban indokolni kell az elutasítást. Amennyiben a fél nem ért egyet az indoklással bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu